Diensten

 • HR Allocatie

  Dit is een werving en selectie dienstverlening in abonnementsvorm. Het zorgt ervoor dat de allocatiefunctie op een zeer betaalbare wijze vervuld wordt, en dat het risico op hoge personeelskosten voor bedrijven aanzienlijk wordt beperkt.

  Onze werkwijze is als volgt. Eenmalig voeren wij samen met de klant alle mogelijke vacatures in die binnen het bedrijf kunnen ontstaan. Op het moment dat er een vacature open komt te staan, dragen wij de drie meest geschikte kandidaten voor. In de aanbieding staat de salarisindicatie of het gewenste uurloon. De klant bepaalt of men de kandidaat zelf in dienst neemt of bij een HR dienstverlener onder contract brengt. Indien het een moeilijk vervulbare vacature blijkt te zijn dan zullen we de best passende kandidaat aandragen met een inwerk- en scholingsadvies.

  Er is geen sprake van exclusiviteit, oftewel het staat de klant vrij om andere en eigen wervingskanalen te hanteren. Voorgedragen kandidaten kunnen het door de klant aangeboden werk afwijzen. Op het moment van aanbieden is de kandidaat wel beschikbaar en is hij op de hoogte en akkoord met de aanbieding en de salarisindicatie alsmede de contractvorm indien opgegeven door de klant.

  Kosten: Het HR Allocatie abonnement kost 5 euro per formatieplaats per maand. De eenmalige inrichting van het bedrijf in ons systeem met alle mogelijke vacatures is kosteloos, voor een vacature die daarna geplaatst wordt of een moeilijk vervulbare vacature wordt 25 euro in rekening gebracht. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

 • Uitzenden

  Uitzenden is het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan een opdrachtgever. Dit gebeurt op flexibele basis tegen een vooraf afgesproken tarief. Het aantal uren per week is flexibel, net zoals de duur van de werkzaamheden. Door onze nieuwe inzetformule kunnen wij deze dienstverlening tegen een scherp tarief aanbieden. Na 6 maanden uitzenden krijgen de medewerkers een fase c contract waardoor ze vanaf dat moment gedetacheerd worden.

 • Detacheren

  Als iemand gedetacheerd wordt, betekent dat dat hij/zij voor (on)bepaalde tijd in dienst komt van Loon en Werk maar aan de slag gaat bij één of meerdere opdrachtgevers.

 • Inhouse service

  De dienstverlening van Uitzendbureau Loon en Werk en het HR Allocatie systeem kunnen ook als inhouse service worden verzorgd. Wanneer de dienstverlening door Uitzendbureau Loon en Werk ‘in house’ plaatsvindt zal een recruiter die in dienst is bij Uitzendbureau Loon en Werk bij u op locatie dienstverlening verzorgen waarbij de kosten van de recruiter (salaris, sociale lasten, auto en telefoon met opslag) bij de inlener in rekening worden gebracht.

  Het is ook mogelijk dat een medewerker, die nu bij of voor u werkzaam is en belast is met de werving & selectie, door Uitzendbureau Loon en Werk wordt overgenomen. Uitzendbureau Loon en Werk zal dan de kosten van de medewerker bij u in rekening brengen.