Onze partner Yobs.com gaat sponsoren

Alles zelf doen is optellen. Samenwerken is vermenigvuldigen. Het is met die gedachte dat Yobs! bijna alle sportverenigingen in Nederland heeft aangeschreven met een voorstel tot sponsoring van hun club. Hieronder vindt u de toelichting van ons zeer goed ontvangen sponsoringsvoorstel, waaruit u kunt opmaken dat dit initiatief gestoeld is op maatschappelijke betrokkenheid en transparantie.

Wat is Yobs!?

Yobs! is een digitaal arbeidsmarktplatform en een ‘social enterprise’. Wij helpen werkzoekenden zodat ze op anonieme basis gevonden worden door werkgevers. Of men nu wel of geen werk heeft, veel of weinig diploma’s bezit, een stageplaats zoekt of reeds 30 jaar een vast dienstverband betrekt, beperkingen heeft of gezond is; er zijn altijd werkgevers op zoek naar werkzoekenden, stagiairs of vrijwilligers via Yobs! En wij zorgen er voor dat werkgevers hen sneller, effectiever en eerlijker benaderen.

Wat is het sponsoringsvoorstel?

Het voorstel is heel eenvoudig. Yobs! is zoals gezegd altijd op zoek naar werkzoekenden, in alle vormen en maten denkbaar. Wij kunnen mensen immers in grote getale aan werk helpen, of een betere baan helpen te verkrijgen dan men al heeft. De leden van sportverenigingen, alsook hun familie, willen veelal ook graag een leuke(re) en betere baan of stage vinden. Het enige wat Yobs! vraagt van sportverenigingen is om hun leden voor te leggen of ze een geheel gratis cv en ePortfolio willen aanmaken op www.yobs.com. Zodra een ingeschreven verenigingslid (of familie daarvan) uitgenodigd wordt door een werkgever die gebruik wil maken van zijn of haar talenten, en het verenigingslid de uitnodiging tot een sollicitatiegesprek accepteert, doneert Yobs! aan de vereniging!

Let op; de ingeschreven werkzoekenden blijven altijd anoniem totdat ze een uitnodiging accepteren! De beslissing ligt namelijk bij hen; de werkzoekende bepaalt zelf of hij/zij ingaat op een aanbieding en zijn/haar personalia wil openbaren aan een werkgever.

Wat houdt dit allemaal concreet in voor een Nederlandse sportvereniging?

Uiteraard faciliteert Yobs! middelen om verenigingen te helpen zoveel mogelijk sponsorgeld te genereren. Het is in het gezamenlijk belang om mensen persoonlijk en professioneel op hun best te laten zijn, want mensen die tevreden zijn met hun baan of stage leveren positievere bijdragen aan hun sportvereniging, mens en maatschappij! Het sponsorpakket bestaat uit de volgende punten.

  1. Yobs! maakt € 1,- per bemiddeling aan de vereniging over, en dit kan behoorlijk snel oplopen gezien er vaak honderden tot vele duizenden leden per vereniging zijn!
  2. Yobs! zorgt voor een online dashboard waar het bestuur van de vereniging real-time de sponsorafdrachten aan hun clubkas kunnen inzien!
  3. Yobs! zorgt voor promotiemateriaal, zowel digitaal (banners) als traditioneel (posters), zodat verenigingen deze kunnen tonen!
  4. Yobs! wil per 1000 bemiddelingen ook nog eens kledingsponsor van één van de jeugdteams van de betreffende sportvereniging worden!
  5. Yobs! is voor werkzoekenden geheel gratis, en dat blijft zo!

 

En wat kost dit voor een Nederlandse sportvereniging?

Niets. Dat zou ook vreemd zijn, want Yobs! wil sponsoren. Wellicht kost het wel wat tijd voor clubs of verenigingen om posters op te hangen, banners op hun website te plaatsen of een (periodieke) mail naar hun leden te sturen. Maar verder gaat alles automatisch en heeft men zelf op elk gewenst moment inzage in de sponsoropbrengsten via Yobs!. Ook zorgen we er voor dat mensen die zich inschrijven op Yobs! duidelijk kunnen aangeven aan welke vereniging (of Goed Doel) Yobs! moet doneren indien ze op een uitnodiging tot een sollicitatiegesprek ingaan.

Heeft u interesse en wilt u meer informatie?

Dat vinden we hartstikke fijn, en onze algemeen directeur Sven Hazelhekke staat u graag te woord! U kunt contact opnemen door direct met hem te bellen op telefoonnummer 06-46925200, of door op deze mail te reageren (info@yobs.com) met eventuele resterende vragen, uw contactgegevens en/of om een afspraak te maken. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op, telefonisch of per mail.

Met hartelijke groeten,

Team Yobs!

Postbus 163

9700 AD Groningen

W: www.yobs.com

E: info@yobs.com

ICT-ers gezocht

Voor vier opdrachtgevers van Loon en Werk zijn we op zoek naar diverse automatisering specialisten. In totaal gaat het om en nabij de 250 werving opdrachten die wij exclusief mogen invullen in 2017.

Momenteel staan de volgende functies open:

Voor de regio Zuid-Nederland zoeken wij 15 software ontwikkelaars en 3 database en 6 systeem beheerders. Voor de regio Noord-Holland 24 ontwikkelaars, 2 database beheerders en 14 systeembeheerders. In de regio Utrecht 21 ontwikkelaars , 3 database beheerders en 12 systeembeheerders en 2 docenten en een architect infrastructuur. In de regio Arnhem Apeldoorn zoeken wij 8 ontwikkelaars en 3 systeembeheerders. In de regio Groningen zoeken we 4 ontwikkelaars.

Heeft u kennis van bijvoorbeeld, Java, PHP, Oracle, .net, Microsoft producten, C++ dan zouden we graag in contact met u komen. Onze opdrachtgevers bieden uitsluitend een reguliere tijdelijke arbeidsovereenkomst die na een periode van 6 maanden kan worden omgezet naar een vast dienstverband indien het wederzijds bevalt. Door de wet DBA is het helaas niet mogelijk om als zzp-er voor onze opdrachtgevers te werken. Naast de gebruikelijke arbeidsvoorwaarden, krijgt u een lease auto en brandstofpas.

Indien u interesse heeft om kennis te maken met ons en onze opdrachtgevers dan verzoeken wij u ons per mail uw cv toe te sturen met een indicatie van het door u gewenste bruto maand salaris. Een korte mail volstaat, een uitgebreide motivatie brief is niet nodig. Op onze vestiging in de regio Zeist hebben wij elke donderdag kennismaking gesprekken, iedereen die de moeite neemt om te reageren wordt in elk geval uitgenodigd voor een kennismaking. Mocht u onverhoopt niet passen bij onze opdrachtgevers dan kunnen wij u namelijk vrijblijvend in contact brengen met andere werkgevers.

Uw eventuele reactie stuurt u naar info@loonenwerk.nl t.a.v. Peter Lagendijk en Maarten Wienbelt.

Een screening, assessment en het aanmaken van een e-portfolio zullen onderdeel uitmaken van deze procedure. Dit gaat volledig geautomatiseerd via het platform www.yobs.com Hier zijn geen kosten aan verbonden voor de goede orde.

Kandidaatstelling voor de Vrijzinnige Partij

Vrijzinnige Partij

T.a.v. de Kandidaatstelling commissie

P.a. Plein 2

2511 CR Den Haag

 

Onderwerp: Kandidaatstelling M.C. Wienbelt

 

Gewaardeerde kandidaatstelling commissie,

 

Na enig beraad binnen mijn familie en nader overleg met Corien Schrijver wil ik mij bij deze als kandidaat beschikbaar stellen voor de vrijzinnige politiek. In de bijlage treft uw mijn portfolio waaruit u kunt opmaken dat ik met name kennis op het gebied van de arbeidsmarkt in kan brengen.

De afgelopen jaren ben ik mij mede via socialmedia, branche vereniging de NVUB en vanuit de vergrote fractie Klein steeds meer gaan verdiepen in de problematiek op de huidige arbeidsmarkt en de zorgsector. Na gesprekken met diverse vakbonden, diverse werkgevers en ondernemers, het UWV en sociale diensten kom ik tot geen andere conclusie dan dat de graai cultuur en het gebrek aan erkenning en herkenning van talent de arbeidsmarkt sloopt.

De basis van een gezonde economie is koopkracht. Deze vloeit voor uit werkgelegenheid die kan ontstaan bij een gezond ondernemers klimaat. De afgelopen jaren is de basis daarvoor enkel verder afgebroken. Het is mijn overtuiging dat een nieuw fundament gelegd moet worden, en daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.

Wat mij meeste heeft gestoord is het fenomeen proefplaatsingen en tegenprestaties. Het met behoud van een uitkering te werk worden gesteld. Zowel het UWV als sociale diensten faciliteren deze verdringing van betaalde banen. Daarnaast bieden steeds meer mensen zich aan als vrijwilliger, om wat om handen te hebben, bijvoorbeeld in de zorg en het zorgvervoer wat tot verdere verdringing van betaalde banen leidt. Dit is een “race to the bottom” beleidsbepalers moeten dit gaan inzien.

Het is in dat kader dat ik mijn kennis en ervaring de komende 4 jaar beschikbaar wil stellen om niets. Als vrijwilliger ben ik beschikbaar voor een zetel in de tweede kamer voor de periode van maximaal 4 jaar! Daarmee doe ik ook meteen afstand van wachtgeld! Laten we eens gaan kijken hoeveel betaalde tweede kamer leden we kunnen verdringen, en wellicht gaat men dan inzien dat poefplaatsingen en het gedwongen gratis werk verrichten niet duurzaam is op de lange termijn. Het is niet mijn bedoeling dat mijn salaris dan maar ten goede komt aan de partijkas, het is echt de bedoeling dat mijn inzet toekomt aan de belastingbetalende ondernemers en werknemers.

Wat daarbij van belang is te vermelden is dat mijn privé vermogen de afgelopen jaren zich nogal negatief heeft ontwikkeld na een transactie waarbij ik een bedrijf verkocht en in een beursnotering bracht. Het is in dat kader dat ik wel enigszins actief betrokken wil blijven bij mijn huidige ondernemingen die voor de goede orde niet actief zijn op de overheidsmarkt.

Vanzelfsprekend ben ik bereid mijn motivatie en portfolio nader toe te lichten. Graag verneem ik van jullie of er interesse is verder te praten en wat de eventuele vervolg stappen zijn.

Hartelijke groet,

 

Maarten Wienbelt

Yobs.com en Loon en Werk in de media

overbetuwe-verbindt-09-16_spread

In de Betuwe van afgelopen maand stond dit artikel over de samenwerking die tot stand is gekomen tussen Yobs! en Loon en Werk in de Bibliotheek in Heteren.

Loon en Werk in Nieuwsuur

Zaterdag 10 september 2016 was Loon en Werk medewerker Maarten Wienbelt te gast in het NOS programma Nieuwsuur. Het item ging over de problematiek voor freelancers die ontstaat door de wet DBA. Door onze samenwerking met Yobs! hebben we deze problematiek inmiddels weten op te lossen, door vrije vervanging goed in te regelen. Het item kunt u terugkijken vie deze link.

Het Precariaat

De stabiele basis, een baan en inkomen is aan het verdwijnen. Wat we ervoor terug krijgen brengt een grote mate van onzekerheid en aanzienlijk koopkracht verlies. Zonder herstel van koopkracht zal onze economie niet kunnen herstellen. Een snel groeiende groep mensen valt in de categorie Precariaat. Banken doen net alsof ze ook deze groep willen financieren maar dat kan gewoon niet. Het zal enkel leiden tot nog veel meer privé faillissementen.

 

Wat is het Precariaat?

Op Wikipedia vinden we het antwoord. “Precariaat is een sociologisch en economisch begrip. Het is een portmanteau van de woorden precair en proletariaat. Dit neologisme werd omschreven door hoogleraar ‘Economische zekerheid’ Guy Standing van de universiteit van Bath. Het verwijst naar de onzekerheid op sociaal, economisch, cultureel en politiek vlak van een groeiende groep in onze maatschappij, wat uitmondt in populisme en extremisme.

 

The new dangerous class?

Guy Standing waarschuwt in zijn boek The Precariat, the new dangerous class  voor de gevolgen van die onzekerheid. Het precariaat kenmerkt zich door korte banen, lage inkomens, moeilijke relaties, weinig sociale zekerheid en/of het ontbreken van een politieke stem. Naast een dreiging van toenemende armoede (zoals bij de Mini-Jobs in Duitsland), is het precariaat bovendien vatbaar voor populisme en extremisme en vormt het zo tevens een democratisch gevaar. Die precaire klasse breidde de laatste jaren uit en werd diverser aldus Standing. In Japan schat hij de bevolkingsgroep op meer dan 20 miljoen. In Europa werd het precariaat een thema in de vroege 21ste eeuw: hoogopgeleide jongeren vonden geen baan of verrichtten onderbetaald werk.”

Is dit wel echt een nieuw fenomeen? Mij doet het in elk geval erg denken aan het Duitsland van voor de 2de wereld oorlog. Grote mate van werkloosheid is een bron voor het zaaien van haat. Ook nu constateer ik dat we middels de media veel informatie toegespeeld krijgen waardoor volkeren en geloof tegen elkaar worden opgezet.

Terwijl werkgevers en werknemers samen het hele systeem betalen middels diverse vormen van belastingen, heb ik de indruk dat de overheden, banken, verzekeraars en accountants geen oplossing meer weten te bedenken voor de schulden waar ze de maatschappij aan hebben blootgesteld. Om de “big reset” straks in de geschiedenis boeken uit te kunnen leggen moet het precariaat snel groeien. En dat doet het dan ook. Alle wet en regelgeving van de afgelopen jaren is hiervoor gemaakt.

 

Werkloosheid inclusief “Discouraged workers”.

In aanloop naar verkiezingen wil de gevestigde orde u laten geloven dat hun beleid succesvol was. Ze presenteren ons derhalve dalende werkloosheid cijfers. Niet uitkering gerechtigden tellen niet mee en de Europese rekenregels werden aangepast. Trump vertelde laatst wel eerlijk dat de werkloosheid inclusief de mensen die uit het systeem waren gestapt in Amerika boven de 18% ligt. Of ligt het zelfs ronde de 42%? In Nederland zitten we boven de 15% werkelijke werkloosheid. De wet DBA gaat de komende maanden voor een stoelendans zorgen. Grote opdrachtgevers van ZZP-ers gaan de contracten beëindigen en mensen vervangen door uitzendkrachten, payroll medewerkers en mensen in dienst van detachering organisaties. Alleen in augustus zijn al 3300 mensen gestopt als zzp-er aldus de KvK. Bij einde opdracht hebben deze mensen geen recht op een uitkering en tellen niet mee in de werkloosheidcijfers. De vervanging ronde zal wel leiden tot enige uitstroom uit de WW waardoor we in aanloop naar de verkiezingen ronkende verhalen gaan lezen over het succesvolle beleid van de VVD en PVDA. Ook de wet werk en zekerheid is zo in elkaar gezet dat het Precariaat wel moest gaan groeien. In deze wet is geregeld dat een werknemer voortaan in hoger beroep kan gaan tegen zijn of haar ontslag. Geen werkgever gaat dat risico meer aan. De stijging van het aantal uitzenduren is ditmaal geen teken van economisch herstel. Het geeft uitsluitend aan dat het Precariaat hard groeit.

Mensen, wordt wakker. Wij moeten de regie terug pakken en werken aan herstel van de basis!

Stop geen tijd in modelovereenkomsten in het kader van de wet DBA!

Allerlei partijen zijn druk in de weer met de Wet DBA. Laat u als zzp-er of opdrachtgever niks wijsmaken. Het maakt niet uit wat u op papier gaat zetten en voorlegt aan de belastingdienst, indien er een gezagsverhouding is vergeet het maar, dan wordt het inhouding loonheffing en sociale lasten. Voordelen voor de zzp-er daarbij zijn onder andere, recht op loondoorbetaling bij ziekte en recht op een WW uitkering. De ondernemer die geen gezagsverhouding heeft met zijn opdrachtgevers zit ook niet te wachten op modelovereenkomsten voor de goede orde, deze heeft gewoon zijn eigen leveringsvoorwaarden en die moet de opdrachtgever maar leren accepteren.

Op een “DBA event” was er iemand die verwacht dat de SNA het wel gaat oplossen middels de NEN4400 registratie. Nu CNV en FNV uit de SNA zijn gestapt verwachten wij precies het tegenovergestelde. Opdrachtgevers zullen gaan inzien dat de SNA een WC-eend keuring biedt. Opdrachtgevers zullen wellicht zelfs de branche onder toezicht brengen bij de vakbonden.  Voor contractuele misstanden en schijnzelfstandigheid is namelijk de opdrachtgever net zo goed aansprakelijk als de faciliterende tussenpersoon.

We hebben samen de VVD en de PVDA aan een kamer meerderheid geholpen. Deze partijen hebben werkgevers en werknemers vertegenwoordigers een sociaal akkoord laten opstellen. Daarop volgend is de Wet Werk en Zekerheid ingevoerd, de Wet Aanpak Schijnconstructie, het ontslagbesluit payrolling en de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties.  Door deze maatregelen moeten mensen sneller een normaal dienstverband krijgen waarbij loonvolgend wordt gewerkt. Nu de opdrachtgever ook aansprakelijk is door de keten bepaling wordt het tijd dat de flex branche volwassen gaat worden. Detachering waarbij mensen een vast dienstverband hebben bij een arbeidsbemiddelaar heeft de toekomst, je medewerkers goede ondersteuning bieden bij werk naar werk ook. De ontslagvergoeding heet tegenwoordig niet voor niks transitievergoeding!

Antwoorden op kamer vragen gesteld door Loon en Werk inzake zzp-ers

Loon en Werk geeft ondersteuning aan tweede kamer fractie Klein die staat voor vrijzinnige politiek. Recent stelden we enkele vragen inzake de inhuur van zzp-ers door het Rijk. Met name het antwoord op vraag 7 maakt duidelijk dat indien er een gezagsverhouding aanwezig is loonheffing en sociale lasten afgedragen zullen moeten worden.

U klikt hier voor de vragen en antwoorden.

Het parkeren van arbeidscontracten bij derden is niet zonder risico’s!

Al even terug heeft de reclame code commissie de payroll en broker sector gewaarschuwd!

Het maken van reclame voor schijnoplossingen is verboden. Toch zien we nog steeds allerlei partijen in de markt die schijnzekerheid bieden aan inleners van zzp-ers en tijdelijk personeel.

Het nieuwste fenomeen is het parkeren van arbeidscontracten van medewerkers bij derden in een fase b contract. Dit nadat drie tijdelijke contracten in 2 jaar rechtstreeks vooraf gingen.  In dat kader moeten werkgevers, flexwerknemers en de flex sector deze uitspraak maar eens goed gaan lezen.

De sector moet zich beraden over de garanties die ze nog durven te geven aan haar opdrachtgevers en zullen nogmaals goed naar hun website moeten gaan kijken! Deze materie wordt er per 1 mei overigens niet eenvoudiger op. Indien er sprake is van een gezag verhouding zullen ook zzp-ers met deze materie te maken gaan krijgen.

Voor oplossingen of neutral advies in deze, belt u Loon en Werk!    

Al klaar voor de Wet DBA?

Indien u zzp-ers aan het werk heeft die werken onder leiding en toezicht is het verstandig om per 1 mei nog eens goed te kijken naar uw huidig inhuur beleid. Laat u niets wijs maken over modelovereenkomsten of tussenkomst bureau’s met WC eend oplossingen. Indien er een gezagsverhouding aanwezig is zullen loonheffingen en sociale lasten betaald moeten worden. 

Vanwege de ketenbepaling en het loonbegrip zal het zo zijn dat u als opdrachtgever aangemerkt zal worden als feitelijk werkgever. Een vast dienstverband komt van rechtswege na 3 maanden tot stand voor de goede orde. Tussenpersonen zijn bij detachering van zzp-ers overigens niet de werkgever aangezien deze partijen geen gezagsverhouding hebben en u als opdrachtgever wel.

Bij Loon en Werk heeft het personeel gewoon een goed loonvolgend dienstverband voor onbepaalde tijd. Wij zorgen voor een nieuwe opdracht bij een andere klant indien u een inzet beëindigt!