Onze partner Yobs.com gaat sponsoren

Alles zelf doen is optellen. Samenwerken is vermenigvuldigen. Het is met die gedachte dat Yobs! bijna alle sportverenigingen in Nederland heeft aangeschreven met een voorstel tot sponsoring van hun club. Hieronder vindt u de toelichting van ons zeer goed ontvangen sponsoringsvoorstel, waaruit u kunt opmaken dat dit initiatief gestoeld is op maatschappelijke betrokkenheid en transparantie.

Wat is Yobs!?

Yobs! is een digitaal arbeidsmarktplatform en een ‘social enterprise’. Wij helpen werkzoekenden zodat ze op anonieme basis gevonden worden door werkgevers. Of men nu wel of geen werk heeft, veel of weinig diploma’s bezit, een stageplaats zoekt of reeds 30 jaar een vast dienstverband betrekt, beperkingen heeft of gezond is; er zijn altijd werkgevers op zoek naar werkzoekenden, stagiairs of vrijwilligers via Yobs! En wij zorgen er voor dat werkgevers hen sneller, effectiever en eerlijker benaderen.

Wat is het sponsoringsvoorstel?

Het voorstel is heel eenvoudig. Yobs! is zoals gezegd altijd op zoek naar werkzoekenden, in alle vormen en maten denkbaar. Wij kunnen mensen immers in grote getale aan werk helpen, of een betere baan helpen te verkrijgen dan men al heeft. De leden van sportverenigingen, alsook hun familie, willen veelal ook graag een leuke(re) en betere baan of stage vinden. Het enige wat Yobs! vraagt van sportverenigingen is om hun leden voor te leggen of ze een geheel gratis cv en ePortfolio willen aanmaken op www.yobs.com. Zodra een ingeschreven verenigingslid (of familie daarvan) uitgenodigd wordt door een werkgever die gebruik wil maken van zijn of haar talenten, en het verenigingslid de uitnodiging tot een sollicitatiegesprek accepteert, doneert Yobs! aan de vereniging!

Let op; de ingeschreven werkzoekenden blijven altijd anoniem totdat ze een uitnodiging accepteren! De beslissing ligt namelijk bij hen; de werkzoekende bepaalt zelf of hij/zij ingaat op een aanbieding en zijn/haar personalia wil openbaren aan een werkgever.

Wat houdt dit allemaal concreet in voor een Nederlandse sportvereniging?

Uiteraard faciliteert Yobs! middelen om verenigingen te helpen zoveel mogelijk sponsorgeld te genereren. Het is in het gezamenlijk belang om mensen persoonlijk en professioneel op hun best te laten zijn, want mensen die tevreden zijn met hun baan of stage leveren positievere bijdragen aan hun sportvereniging, mens en maatschappij! Het sponsorpakket bestaat uit de volgende punten.

  1. Yobs! maakt € 1,- per bemiddeling aan de vereniging over, en dit kan behoorlijk snel oplopen gezien er vaak honderden tot vele duizenden leden per vereniging zijn!
  2. Yobs! zorgt voor een online dashboard waar het bestuur van de vereniging real-time de sponsorafdrachten aan hun clubkas kunnen inzien!
  3. Yobs! zorgt voor promotiemateriaal, zowel digitaal (banners) als traditioneel (posters), zodat verenigingen deze kunnen tonen!
  4. Yobs! wil per 1000 bemiddelingen ook nog eens kledingsponsor van één van de jeugdteams van de betreffende sportvereniging worden!
  5. Yobs! is voor werkzoekenden geheel gratis, en dat blijft zo!

 

En wat kost dit voor een Nederlandse sportvereniging?

Niets. Dat zou ook vreemd zijn, want Yobs! wil sponsoren. Wellicht kost het wel wat tijd voor clubs of verenigingen om posters op te hangen, banners op hun website te plaatsen of een (periodieke) mail naar hun leden te sturen. Maar verder gaat alles automatisch en heeft men zelf op elk gewenst moment inzage in de sponsoropbrengsten via Yobs!. Ook zorgen we er voor dat mensen die zich inschrijven op Yobs! duidelijk kunnen aangeven aan welke vereniging (of Goed Doel) Yobs! moet doneren indien ze op een uitnodiging tot een sollicitatiegesprek ingaan.

Heeft u interesse en wilt u meer informatie?

Dat vinden we hartstikke fijn, en onze algemeen directeur Sven Hazelhekke staat u graag te woord! U kunt contact opnemen door direct met hem te bellen op telefoonnummer 06-46925200, of door op deze mail te reageren (info@yobs.com) met eventuele resterende vragen, uw contactgegevens en/of om een afspraak te maken. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op, telefonisch of per mail.

Met hartelijke groeten,

Team Yobs!

Postbus 163

9700 AD Groningen

W: www.yobs.com

E: info@yobs.com