Leraren gezocht in Gelderland-Zuid

Vanuit Loon en Werk zijn we inmiddels 1.5 jaar bezig met de realisatie van werkgelegenheid in samenwerking met de Bibliotheek Gelderland-Zuid. Door veranderingen op de arbeidsmarkt ervaren wij bij veel mensen de behoefte aan om en bijscholing. Door de wet werk en zekerheid, de wet DBA en overheidsbeleid richting het onderwijs in financiële zin is het niet alle leraren gegund om in een vaste baan bij 1 werkgever te werken.

Graag komen wij in contact met leraren die op zoek zijn naar (meer) werk, ook gast docenten die door de Wet DBA niet meer als freelancer kunnen werken zijn welkom om te reageren.

Vanuit Loon en Werk zijn we in samenwerking met de Bibliotheek aan het kijken of we een “campus” kunnen realiseren voor om en bijscholing, bijles, huiswerkbegeleiding en versterking van taalvaardigheden. Daarnaast willen wij het onderwijs in de regio ondersteunen in haar planning van de flexibele schil, vervanging bij ziekte en werving en selectie.

Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor 6 maanden op basis van oproep, na die 6 maanden wordt het een contract voor onbepaalde tijd op basis van het gemiddeld aantal te werken uren. Vanzelfsprekend wordt de cao gevolgd.

Naast het lesgeven is er ook ruimte voor het meedenken en werken aan de uitdagingen waar het onderwijs mee te maken heeft.

Uitdagingen zijn bijvoorbeeld:

  • In de financiële sector zijn sinds 2008 in Nederland al 70.000 banen verdwenen. Hoe gaan we deze mensen weer uitzicht geven op werk en wat kan bij en omscholing daarin beteken?
  • Het aantal mensen met een bijstand uitkering in Amsterdam bedraagt 44.000 mensen. Ruim 55% daarvan is HBO of hoger geschoold. Is de visie en het streven van zo hoog mogelijk opleiden nog wel verstandig beleid?
  • De baan van 40 uur per week voor 40 uur is aan het verdwijnen, moeten we in dat kader mensen niet op meerdere disciplines gaan opleiden?
  • Het onderwijs wordt door vergrijzing maar ook door de wet DBA geconfronteerd met een brain drain, de planning van het rooster lukt nog wel maar krijg ik op het juiste moment de juiste man of vrouw voor de groep is maar helemaal de vraag.
  • Kinderen hebben voor een aantal vakken aanleg en sommige vakken niet, is het niet mogelijk om bij het voortgezet onderwijs wiskunde op Atheneum niveau te volgden en Duits op lager niveau? Zou een introductie van een brede school in het voortgezet onderwijs ook niet een betere weergave zijn van de maatschappij?
  • Al vroeg moeten mensen studie keuzes maken, ruim 50% van de werkzoekenden die wij spraken zouden met de wetenschap van nu andere keuzes hebben gemaakt. Is daar niet een betere oplossing voor te vinden.
  • Onderwijs instellingen kunnen door de WWZ en kortingen op budget steeds lastiger de juiste mensen aan zich binden. Het aangaan van langlopende arbeidscontracten in het licht van de onzekerheid die voortvloeit uit Haagse wetgeving is lastig. Hoe zou dit proces efficiënter vorm gegeven kunnen worden met meer zekerheden voor het onderwijzend personeel?
  • Hoe zouden we ervoor kunnen zorgen dat het onderwijs permanent in verbinding komt te staan met het bedrijfsleven? Met als doel op het juiste moment de juiste kennis en expertise te laten instromen op de arbeidsmarkt.
  • Kinderen bouwen al vanaf jonge leeftijd een “e-portfolio” op, hoe zorgen we ervoor dat dit geborgd wordt en dat men dit hun hele leven lang kan blijven ontwikkelen?

Heeft u interesse om met ons in gesprek te komen of heeft u vragen, dan verzoeken wij u per email te reageren op het emailadres info@loonenwerk.nl. Uw reactie kunt u richten aan Linda Hagenauw en Maarten Wienbelt.

Een screening, een assessment en het maken van uw e-portfolio maken onderdeel uit van de procedure. Dit gaat voornamelijk digitaal via het platform www.Yobs.com.

De interne werkzaamheden zullen naar verwachting plaatsvinden vanuit Zetten nabij Arnhem en Nijmegen op loopafstand van het station Zetten.