Kandidaatstelling voor de Vrijzinnige Partij

Vrijzinnige Partij

T.a.v. de Kandidaatstelling commissie

P.a. Plein 2

2511 CR Den Haag

 

Onderwerp: Kandidaatstelling M.C. Wienbelt

 

Gewaardeerde kandidaatstelling commissie,

 

Na enig beraad binnen mijn familie en nader overleg met Corien Schrijver wil ik mij bij deze als kandidaat beschikbaar stellen voor de vrijzinnige politiek. In de bijlage treft uw mijn portfolio waaruit u kunt opmaken dat ik met name kennis op het gebied van de arbeidsmarkt in kan brengen.

De afgelopen jaren ben ik mij mede via socialmedia, branche vereniging de NVUB en vanuit de vergrote fractie Klein steeds meer gaan verdiepen in de problematiek op de huidige arbeidsmarkt en de zorgsector. Na gesprekken met diverse vakbonden, diverse werkgevers en ondernemers, het UWV en sociale diensten kom ik tot geen andere conclusie dan dat de graai cultuur en het gebrek aan erkenning en herkenning van talent de arbeidsmarkt sloopt.

De basis van een gezonde economie is koopkracht. Deze vloeit voor uit werkgelegenheid die kan ontstaan bij een gezond ondernemers klimaat. De afgelopen jaren is de basis daarvoor enkel verder afgebroken. Het is mijn overtuiging dat een nieuw fundament gelegd moet worden, en daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.

Wat mij meeste heeft gestoord is het fenomeen proefplaatsingen en tegenprestaties. Het met behoud van een uitkering te werk worden gesteld. Zowel het UWV als sociale diensten faciliteren deze verdringing van betaalde banen. Daarnaast bieden steeds meer mensen zich aan als vrijwilliger, om wat om handen te hebben, bijvoorbeeld in de zorg en het zorgvervoer wat tot verdere verdringing van betaalde banen leidt. Dit is een “race to the bottom” beleidsbepalers moeten dit gaan inzien.

Het is in dat kader dat ik mijn kennis en ervaring de komende 4 jaar beschikbaar wil stellen om niets. Als vrijwilliger ben ik beschikbaar voor een zetel in de tweede kamer voor de periode van maximaal 4 jaar! Daarmee doe ik ook meteen afstand van wachtgeld! Laten we eens gaan kijken hoeveel betaalde tweede kamer leden we kunnen verdringen, en wellicht gaat men dan inzien dat poefplaatsingen en het gedwongen gratis werk verrichten niet duurzaam is op de lange termijn. Het is niet mijn bedoeling dat mijn salaris dan maar ten goede komt aan de partijkas, het is echt de bedoeling dat mijn inzet toekomt aan de belastingbetalende ondernemers en werknemers.

Wat daarbij van belang is te vermelden is dat mijn privé vermogen de afgelopen jaren zich nogal negatief heeft ontwikkeld na een transactie waarbij ik een bedrijf verkocht en in een beursnotering bracht. Het is in dat kader dat ik wel enigszins actief betrokken wil blijven bij mijn huidige ondernemingen die voor de goede orde niet actief zijn op de overheidsmarkt.

Vanzelfsprekend ben ik bereid mijn motivatie en portfolio nader toe te lichten. Graag verneem ik van jullie of er interesse is verder te praten en wat de eventuele vervolg stappen zijn.

Hartelijke groet,

 

Maarten Wienbelt