ICT-ers gezocht

Voor vier opdrachtgevers van Loon en Werk zijn we op zoek naar diverse automatisering specialisten. In totaal gaat het om en nabij de 250 werving opdrachten die wij exclusief mogen invullen in 2017.

Momenteel staan de volgende functies open:

Voor de regio Zuid-Nederland zoeken wij 15 software ontwikkelaars en 3 database en 6 systeem beheerders. Voor de regio Noord-Holland 24 ontwikkelaars, 2 database beheerders en 14 systeembeheerders. In de regio Utrecht 21 ontwikkelaars , 3 database beheerders en 12 systeembeheerders en 2 docenten en een architect infrastructuur. In de regio Arnhem Apeldoorn zoeken wij 8 ontwikkelaars en 3 systeembeheerders. In de regio Groningen zoeken we 4 ontwikkelaars.

Heeft u kennis van bijvoorbeeld, Java, PHP, Oracle, .net, Microsoft producten, C++ dan zouden we graag in contact met u komen. Onze opdrachtgevers bieden uitsluitend een reguliere tijdelijke arbeidsovereenkomst die na een periode van 6 maanden kan worden omgezet naar een vast dienstverband indien het wederzijds bevalt. Door de wet DBA is het helaas niet mogelijk om als zzp-er voor onze opdrachtgevers te werken. Naast de gebruikelijke arbeidsvoorwaarden, krijgt u een lease auto en brandstofpas.

Indien u interesse heeft om kennis te maken met ons en onze opdrachtgevers dan verzoeken wij u ons per mail uw cv toe te sturen met een indicatie van het door u gewenste bruto maand salaris. Een korte mail volstaat, een uitgebreide motivatie brief is niet nodig. Op onze vestiging in de regio Zeist hebben wij elke donderdag kennismaking gesprekken, iedereen die de moeite neemt om te reageren wordt in elk geval uitgenodigd voor een kennismaking. Mocht u onverhoopt niet passen bij onze opdrachtgevers dan kunnen wij u namelijk vrijblijvend in contact brengen met andere werkgevers.

Uw eventuele reactie stuurt u naar info@loonenwerk.nl t.a.v. Peter Lagendijk en Maarten Wienbelt.

Een screening, assessment en het aanmaken van een e-portfolio zullen onderdeel uitmaken van deze procedure. Dit gaat volledig geautomatiseerd via het platform www.yobs.com Hier zijn geen kosten aan verbonden voor de goede orde.

Leraren gezocht in Gelderland-Zuid

Vanuit Loon en Werk zijn we inmiddels 1.5 jaar bezig met de realisatie van werkgelegenheid in samenwerking met de Bibliotheek Gelderland-Zuid. Door veranderingen op de arbeidsmarkt ervaren wij bij veel mensen de behoefte aan om en bijscholing. Door de wet werk en zekerheid, de wet DBA en overheidsbeleid richting het onderwijs in financiële zin is het niet alle leraren gegund om in een vaste baan bij 1 werkgever te werken.

Graag komen wij in contact met leraren die op zoek zijn naar (meer) werk, ook gast docenten die door de Wet DBA niet meer als freelancer kunnen werken zijn welkom om te reageren.

Vanuit Loon en Werk zijn we in samenwerking met de Bibliotheek aan het kijken of we een “campus” kunnen realiseren voor om en bijscholing, bijles, huiswerkbegeleiding en versterking van taalvaardigheden. Daarnaast willen wij het onderwijs in de regio ondersteunen in haar planning van de flexibele schil, vervanging bij ziekte en werving en selectie.

Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor 6 maanden op basis van oproep, na die 6 maanden wordt het een contract voor onbepaalde tijd op basis van het gemiddeld aantal te werken uren. Vanzelfsprekend wordt de cao gevolgd.

Naast het lesgeven is er ook ruimte voor het meedenken en werken aan de uitdagingen waar het onderwijs mee te maken heeft.

Uitdagingen zijn bijvoorbeeld:

  • In de financiële sector zijn sinds 2008 in Nederland al 70.000 banen verdwenen. Hoe gaan we deze mensen weer uitzicht geven op werk en wat kan bij en omscholing daarin beteken?
  • Het aantal mensen met een bijstand uitkering in Amsterdam bedraagt 44.000 mensen. Ruim 55% daarvan is HBO of hoger geschoold. Is de visie en het streven van zo hoog mogelijk opleiden nog wel verstandig beleid?
  • De baan van 40 uur per week voor 40 uur is aan het verdwijnen, moeten we in dat kader mensen niet op meerdere disciplines gaan opleiden?
  • Het onderwijs wordt door vergrijzing maar ook door de wet DBA geconfronteerd met een brain drain, de planning van het rooster lukt nog wel maar krijg ik op het juiste moment de juiste man of vrouw voor de groep is maar helemaal de vraag.
  • Kinderen hebben voor een aantal vakken aanleg en sommige vakken niet, is het niet mogelijk om bij het voortgezet onderwijs wiskunde op Atheneum niveau te volgden en Duits op lager niveau? Zou een introductie van een brede school in het voortgezet onderwijs ook niet een betere weergave zijn van de maatschappij?
  • Al vroeg moeten mensen studie keuzes maken, ruim 50% van de werkzoekenden die wij spraken zouden met de wetenschap van nu andere keuzes hebben gemaakt. Is daar niet een betere oplossing voor te vinden.
  • Onderwijs instellingen kunnen door de WWZ en kortingen op budget steeds lastiger de juiste mensen aan zich binden. Het aangaan van langlopende arbeidscontracten in het licht van de onzekerheid die voortvloeit uit Haagse wetgeving is lastig. Hoe zou dit proces efficiënter vorm gegeven kunnen worden met meer zekerheden voor het onderwijzend personeel?
  • Hoe zouden we ervoor kunnen zorgen dat het onderwijs permanent in verbinding komt te staan met het bedrijfsleven? Met als doel op het juiste moment de juiste kennis en expertise te laten instromen op de arbeidsmarkt.
  • Kinderen bouwen al vanaf jonge leeftijd een “e-portfolio” op, hoe zorgen we ervoor dat dit geborgd wordt en dat men dit hun hele leven lang kan blijven ontwikkelen?

Heeft u interesse om met ons in gesprek te komen of heeft u vragen, dan verzoeken wij u per email te reageren op het emailadres info@loonenwerk.nl. Uw reactie kunt u richten aan Linda Hagenauw en Maarten Wienbelt.

Een screening, een assessment en het maken van uw e-portfolio maken onderdeel uit van de procedure. Dit gaat voornamelijk digitaal via het platform www.Yobs.com.

De interne werkzaamheden zullen naar verwachting plaatsvinden vanuit Zetten nabij Arnhem en Nijmegen op loopafstand van het station Zetten.

Kandidaatstelling voor de Vrijzinnige Partij

Vrijzinnige Partij

T.a.v. de Kandidaatstelling commissie

P.a. Plein 2

2511 CR Den Haag

 

Onderwerp: Kandidaatstelling M.C. Wienbelt

 

Gewaardeerde kandidaatstelling commissie,

 

Na enig beraad binnen mijn familie en nader overleg met Corien Schrijver wil ik mij bij deze als kandidaat beschikbaar stellen voor de vrijzinnige politiek. In de bijlage treft uw mijn portfolio waaruit u kunt opmaken dat ik met name kennis op het gebied van de arbeidsmarkt in kan brengen.

De afgelopen jaren ben ik mij mede via socialmedia, branche vereniging de NVUB en vanuit de vergrote fractie Klein steeds meer gaan verdiepen in de problematiek op de huidige arbeidsmarkt en de zorgsector. Na gesprekken met diverse vakbonden, diverse werkgevers en ondernemers, het UWV en sociale diensten kom ik tot geen andere conclusie dan dat de graai cultuur en het gebrek aan erkenning en herkenning van talent de arbeidsmarkt sloopt.

De basis van een gezonde economie is koopkracht. Deze vloeit voor uit werkgelegenheid die kan ontstaan bij een gezond ondernemers klimaat. De afgelopen jaren is de basis daarvoor enkel verder afgebroken. Het is mijn overtuiging dat een nieuw fundament gelegd moet worden, en daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.

Wat mij meeste heeft gestoord is het fenomeen proefplaatsingen en tegenprestaties. Het met behoud van een uitkering te werk worden gesteld. Zowel het UWV als sociale diensten faciliteren deze verdringing van betaalde banen. Daarnaast bieden steeds meer mensen zich aan als vrijwilliger, om wat om handen te hebben, bijvoorbeeld in de zorg en het zorgvervoer wat tot verdere verdringing van betaalde banen leidt. Dit is een “race to the bottom” beleidsbepalers moeten dit gaan inzien.

Het is in dat kader dat ik mijn kennis en ervaring de komende 4 jaar beschikbaar wil stellen om niets. Als vrijwilliger ben ik beschikbaar voor een zetel in de tweede kamer voor de periode van maximaal 4 jaar! Daarmee doe ik ook meteen afstand van wachtgeld! Laten we eens gaan kijken hoeveel betaalde tweede kamer leden we kunnen verdringen, en wellicht gaat men dan inzien dat poefplaatsingen en het gedwongen gratis werk verrichten niet duurzaam is op de lange termijn. Het is niet mijn bedoeling dat mijn salaris dan maar ten goede komt aan de partijkas, het is echt de bedoeling dat mijn inzet toekomt aan de belastingbetalende ondernemers en werknemers.

Wat daarbij van belang is te vermelden is dat mijn privé vermogen de afgelopen jaren zich nogal negatief heeft ontwikkeld na een transactie waarbij ik een bedrijf verkocht en in een beursnotering bracht. Het is in dat kader dat ik wel enigszins actief betrokken wil blijven bij mijn huidige ondernemingen die voor de goede orde niet actief zijn op de overheidsmarkt.

Vanzelfsprekend ben ik bereid mijn motivatie en portfolio nader toe te lichten. Graag verneem ik van jullie of er interesse is verder te praten en wat de eventuele vervolg stappen zijn.

Hartelijke groet,

 

Maarten Wienbelt