10 verbeterpunten voor de Wwz

Tussen eind 2014 en eind 2015 is het aantal vaste werknemers met 48.000 gedaald en er kwamen 70.000 flexibele werknemers bij ook al gold de WWZ toen al een half jaar. Oftewel het doel, meer vast werk en inkomenszekerheid, wordt niet gehaald. De WWZ is mislukt.
Er zijn een aantal punten die verbeterd zouden kunnen worden om deze wet succesvoller te maken. Loon en werk dacht mee met De Vrijzinnige Partij over 10 verbeterpunten:

1. Geef de kantonrechter meer mogelijkheden voor maatwerk. In de oude situatie was er een kantonrechtersformule die maatwerk mogelijk maakte bij ontslag. In de nieuwe situatie is maatwerk niet meer mogelijk en is de uitspraak verjudiceert naar een zwart wit wel of geen ontslag. Het gevolg is dat het aantal ontslagaanvragen wordt afgewezen met lange procedures als gevolg. Meer maatwerk levert betere oplossingen op voor zowel werknemer en werkgever.

2. Maak goed werkgeverschap lonend door de ww-premie aan te kunnen passen per werkgever. Momenteel is de ww-premie die de werkgever betaalt sectoraal vastgesteld. Door dit per bedrijf te doen kan de werkgever gestimuleerd worden om werknemers duurzaam te behouden op het moment dat daardoor de ww-premie van deze werkgever omlaag gaat, een soort bonus/malus. Oftewel de bedrijven die bijna nooit mensen ontslaan betalen een zeer lage premie en de bedrijven die veel mensen ontslaan betalen een hogere premie.

3. Pas de ketenbepaling aan van 6 naar 4 maanden. Veel problemen, met name op het gebied van onderwijs met als gevolg een dreigend tekort aan basisschoolinvalleerkrachten. Als de ketenbepaling van 6 maanden teruggaat naar bijvoorbeeld 4 maanden biedt dit al voor vele problemen op dit gebied een oplossing.

4. Introduceer een transitiepool voor tijdelijk personeel. Door seizoensinvloeden of tijdelijke uitval van vraag bij bedrijven kunnen mensen al dan niet tijdelijk overtallig zijn bij een werkgever. Om ontslag te voorkomen en of werk naar werk eenvoudiger te maken pleit de Vrijzinnige Partij voor de introductie van een Transitiepool.
Dit betreft een platform bijvoorbeeld in beheer van het UWV waar de werkgever na overleg en goedkeuring van zijn of haar werknemer het cv/portfolio van de werknemer in het systeem plaatst. Andere werkgevers kunnen daarna de werknemer vinden. Het is ook andersom mogelijk zodat er via vacatures naar tijdelijk personeel gezocht kan worden. Het doel van deze transitiepool waar tijdelijk personeel uitgewisseld kan worden is het voorkomen van ontslagen en het voor werkgevers eenvoudiger te maken om invulling te geven aan hun taken die voortvloeien uit de WWZ.

5. Geef werknemers altijd een transitievergoeding. Nu is de situatie dat pas na 2 jaar een tijdelijk dienstverband met terugwerkende kracht een transitievergoeding verschuldigd is door de werkgever. Het is hiermee financieel aantrekkelijk dienstverbanden niet langer te laten duren dan 23 maanden. Ons voorstel is om vanaf dag 1 de werknemer recht op een transitievergoeding te geven. Dus niet pas met terugwerkende kracht na een periode van 2 jaar.
Betere voorlichting, goed wetgeverschap

6. Geef betere voorlichting over de loon doorbetaling bij ziekte. Veel werkgevers zijn bang voor hoge kosten en dat weerhoudt hen van het geven van een vast contract. Toch is eenvoudig bij veel private verzekeraars het mogelijk om dit risico af te kopen. De premies liggen daarbij maximaal rond de 2% van de loonsom. Om deze verzekering te bevorderen zou deze verzekeringsvorm vrijgesteld kunnen worden van assurantiebelasting, om de drempelvrees weg te nemen bij werkgevers om vaste contracten te verlenen. Het doel is dat werkgevers minder vrees krijgen voor het verlenen van vaste contracten.

7. Geef betere voorlichting over schijncontructies bij Payrolling. Het nieuwste fenomeen is het parkeren van arbeidscontracten van medewerkers bij derden in fase b contracten, dus bij uitzendbureaus en detacheringsbureaus. Hiermee wordt de ketenbepaling en de transitievergoedingen te ontlopen. Payrolling is in dit verband echter een schijnconstructie voor zowel werkgever als werknemer en dus niet toegestaan, zoals ook bevestigd in recente gerechtelijke uitspraken.

8. Laat werknemers preferente schuldeiser worden bij een faillissement. Door werknemers preferente schuldeiser te laten zijn zullen zij meer kans krijgen de transitievergoeding waar zij recht op hebben ook te ontvangen. We hebben net schrijnende situaties gezien bij V&D, waar mensen dachten een transitievergoeding te ontvangen, die nu als sneeuw voor de zon verdwijnt. Als zij preferente schuldeiser waren geweest hadden zij deze transitievergoeding wellicht wel ontvangen.

9. Leg beter uit wat een werkgever mag verrekenen met een transitiereservering. Dit kan de werkgever stimuleren meer te gaan investeren in scholing en ontwikkeling van medewerkers.

10. Los de stoelendans op in de horeca en recreatie. Tegen 1 juli 2016 lopen veel tijdelijk contracten af in de horeca en recreatie. Vanaf dat moment ontstaat met terugwerkende kracht de verplichting een transitievergoeding te betalen aan de medewerkers. Veel werkgevers proberen deze kosten te ontlopen en een stoelendans in die sector is te verwachten. Zowel de werkgever als de werknemer is hier niet bij gebaat.