Antwoorden op kamer vragen gesteld door Loon en Werk inzake zzp-ers

Loon en Werk geeft ondersteuning aan tweede kamer fractie Klein die staat voor vrijzinnige politiek. Recent stelden we enkele vragen inzake de inhuur van zzp-ers door het Rijk. Met name het antwoord op vraag 7 maakt duidelijk dat indien er een gezagsverhouding aanwezig is loonheffing en sociale lasten afgedragen zullen moeten worden.

U klikt hier voor de vragen en antwoorden.