Stop geen tijd in modelovereenkomsten in het kader van de wet DBA!

Allerlei partijen zijn druk in de weer met de Wet DBA. Laat u als zzp-er of opdrachtgever niks wijsmaken. Het maakt niet uit wat u op papier gaat zetten en voorlegt aan de belastingdienst, indien er een gezagsverhouding is vergeet het maar, dan wordt het inhouding loonheffing en sociale lasten. Voordelen voor de zzp-er daarbij zijn onder andere, recht op loondoorbetaling bij ziekte en recht op een WW uitkering. De ondernemer die geen gezagsverhouding heeft met zijn opdrachtgevers zit ook niet te wachten op modelovereenkomsten voor de goede orde, deze heeft gewoon zijn eigen leveringsvoorwaarden en die moet de opdrachtgever maar leren accepteren.

Op een “DBA event” was er iemand die verwacht dat de SNA het wel gaat oplossen middels de NEN4400 registratie. Nu CNV en FNV uit de SNA zijn gestapt verwachten wij precies het tegenovergestelde. Opdrachtgevers zullen gaan inzien dat de SNA een WC-eend keuring biedt. Opdrachtgevers zullen wellicht zelfs de branche onder toezicht brengen bij de vakbonden.  Voor contractuele misstanden en schijnzelfstandigheid is namelijk de opdrachtgever net zo goed aansprakelijk als de faciliterende tussenpersoon.

We hebben samen de VVD en de PVDA aan een kamer meerderheid geholpen. Deze partijen hebben werkgevers en werknemers vertegenwoordigers een sociaal akkoord laten opstellen. Daarop volgend is de Wet Werk en Zekerheid ingevoerd, de Wet Aanpak Schijnconstructie, het ontslagbesluit payrolling en de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties.  Door deze maatregelen moeten mensen sneller een normaal dienstverband krijgen waarbij loonvolgend wordt gewerkt. Nu de opdrachtgever ook aansprakelijk is door de keten bepaling wordt het tijd dat de flex branche volwassen gaat worden. Detachering waarbij mensen een vast dienstverband hebben bij een arbeidsbemiddelaar heeft de toekomst, je medewerkers goede ondersteuning bieden bij werk naar werk ook. De ontslagvergoeding heet tegenwoordig niet voor niks transitievergoeding!

Antwoorden op kamer vragen gesteld door Loon en Werk inzake zzp-ers

Loon en Werk geeft ondersteuning aan tweede kamer fractie Klein die staat voor vrijzinnige politiek. Recent stelden we enkele vragen inzake de inhuur van zzp-ers door het Rijk. Met name het antwoord op vraag 7 maakt duidelijk dat indien er een gezagsverhouding aanwezig is loonheffing en sociale lasten afgedragen zullen moeten worden.

U klikt hier voor de vragen en antwoorden.

Het parkeren van arbeidscontracten bij derden is niet zonder risico’s!

Al even terug heeft de reclame code commissie de payroll en broker sector gewaarschuwd!

Het maken van reclame voor schijnoplossingen is verboden. Toch zien we nog steeds allerlei partijen in de markt die schijnzekerheid bieden aan inleners van zzp-ers en tijdelijk personeel.

Het nieuwste fenomeen is het parkeren van arbeidscontracten van medewerkers bij derden in een fase b contract. Dit nadat drie tijdelijke contracten in 2 jaar rechtstreeks vooraf gingen.  In dat kader moeten werkgevers, flexwerknemers en de flex sector deze uitspraak maar eens goed gaan lezen.

De sector moet zich beraden over de garanties die ze nog durven te geven aan haar opdrachtgevers en zullen nogmaals goed naar hun website moeten gaan kijken! Deze materie wordt er per 1 mei overigens niet eenvoudiger op. Indien er sprake is van een gezag verhouding zullen ook zzp-ers met deze materie te maken gaan krijgen.

Voor oplossingen of neutral advies in deze, belt u Loon en Werk!    

Al klaar voor de Wet DBA?

Indien u zzp-ers aan het werk heeft die werken onder leiding en toezicht is het verstandig om per 1 mei nog eens goed te kijken naar uw huidig inhuur beleid. Laat u niets wijs maken over modelovereenkomsten of tussenkomst bureau’s met WC eend oplossingen. Indien er een gezagsverhouding aanwezig is zullen loonheffingen en sociale lasten betaald moeten worden. 

Vanwege de ketenbepaling en het loonbegrip zal het zo zijn dat u als opdrachtgever aangemerkt zal worden als feitelijk werkgever. Een vast dienstverband komt van rechtswege na 3 maanden tot stand voor de goede orde. Tussenpersonen zijn bij detachering van zzp-ers overigens niet de werkgever aangezien deze partijen geen gezagsverhouding hebben en u als opdrachtgever wel.

Bij Loon en Werk heeft het personeel gewoon een goed loonvolgend dienstverband voor onbepaalde tijd. Wij zorgen voor een nieuwe opdracht bij een andere klant indien u een inzet beëindigt!