Opdrachten van uitzendkrachten op grote schaal beëindigd

Per 1 juli gaan nieuwe ontslagregels in. Uitzendkrachten die langer dan 2 jaar werken krijgen na beëindiging van een opdracht vanaf dan recht op een transitievergoeding. Voor sommige bedrijven reden om voor 1 juli afscheid te nemen van uitzendkrachten, zo lezen we o.a. in het volgende artikel:

http://www.volkskrant.nl/economie/ing-ontslaat-externen-om-vaste-krachten-te-redden~a3980213/

Wat ons daarbij ook opviel is dat er klaarblijkelijk uitzendorganisaties zijn die geen fase c contract bieden, het vaste contract voor de uitzendkracht. Opdrachtgevers van deze uitzendbureaus moeten daardoor contracten als het ware omleiden naar payrollbedrijven die wel een fase c contract bieden. Wij zijn benieuwd of voor deze uitzendkrachten het ontslagbesluit payroll medewerkers van toepassing is.

Mogelijke problemen bij inhuren of ontslaan ZZP-ers

Volgens sommige bronnen zijn er in Nederland inmiddels ruim een miljoen ZZP-ers. De kans is dus aanwezig dat u vroeg of laat een ZZP-er al dan niet indirect inhuurt. Dat is ook geen enkel probleem indien er geen gezagsverhouding aanwezig is. Werkt de ZZP-er echter onder leiding en toezicht dan zou deze medewerker mogelijk aanspraak kunnen maken op een dienstverband. Dit lezen we dan ook in dit artikel:

http://www.volkskrant.nl/economie/pakketbezorger-postnl-eist-vaste-baan~a3942272/

Ook het einde van de Verklaring Arbeids Relatie is in zicht, middels model overeenkomsten wordt het inhuren van ZZP-ers mogelijk gemaakt. Maar let op: het gaat om de feitelijke omstandigheden.

Verantwoordelijkheid
Zoals hiervoor al vermeld, is het van belang dat ook daadwerkelijk wordt gewerkt overeenkomstig de beoordeelde overeenkomst. Indien bij een controle van de Belastingdienst blijkt dat er in de praktijk niet volgens die overeenkomst wordt gewerkt, is er geen vrijwaring voor de loonheffingen. De Belastingdienst beoordeelt de arbeidsrelatie op grond van de aangetroffen feiten en omstandigheden. Het kan daarbij zijn dat de arbeidsverhouding gelet op de wijze waarop wordt gewerkt, moet worden gekwalificeerd als een dienstbetrekking of een fictieve dienstbetrekking. Is dat het geval, dan zal de Belastingdienst aan de opdrachtgever een correctieverplichting of een naheffingsaanslag voor de loonheffingen opleggen. Of de Belastingdienst daarbij een boete kan opleggen, is afhankelijk van de omstandigheden. Als de werkgever te laat betaalt, kan een verzuimboete worden opgelegd. Afhankelijk van de mate van schuld van de werkgever, kan er een vergrijpboete worden opgelegd.

Rol van het UWV
Bij het beoordelen van een aanvraag voor een uitkering, volgt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) het door de Belastingdienst ingenomen standpunt dat er geen verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen is geweest. De Belastingdienst en het UWV passen immers dezelfde wet- en regelgeving toe om tot een oordeel te komen of er sprake is (geweest) van de verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. Ingeval de opdrachtnemer aan het UWV voldoende aannemelijk maakt dat in de praktijk niet volgens de overeenkomst is gewerkt en hij dientengevolge wellicht verzekerd was voor de werknemersverzekeringen, dan kan hij mogelijk in aanmerking komen voor een uitkering. Het UWV geeft in dat geval de informatie over de opdrachtgever door aan de Belastingdienst. Dit is voor de Belastingdienst een aanwijzing dat er feitelijk niet volgens de door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst is gewerkt. De Belastingdienst zal vervolgens bij de opdrachtgever de feiten nagaan en indien nodig een nader onderzoek instellen en zo nodig een correctieverplichting of een naheffingsaanslag opleggen.

Ons advies indien er sprake is van leiding en toezicht: kies gewoon voor de loonlijst. Voor sommige ZZP-ers ook prettig aangezien men na afloop van een opdracht dan recht heeft op een uitkering en loondoorbetaling bij ziekte. Echte freelancers die zelf bepalen waar en wanneer ze werken, zelf bepalen wat hun tarief is en geen gezagsverhouding hebben kunt u overigens prima inhuren. U kunt natuurlijk ook ZZP-ers inhuren die gebruik maken van de oplossing van Uniforce.

Hierbij nog een link inzake deze materie.
http://www.mazars.nl/Home/News/News/ZZP-er-of-een-verkapt-dienstverband